Informace k zahájení školního roku

autor: | Srp 24, 2021 | Provozní informace

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září v 8:00 h na obou pracovištích (Habrovanská, Tyršova). Seznamy prvňáčků budou vyvěšeny od 27.8. ve vstupu do školy na Tyršově. 

Předpokládaný konec, vzhledem k povinnému testování, předpokládáme cca mezi 9:30 – 10:00 h.

Seznamy žáků 5. a 6. tříd budou vyvěšeny od 30. 8. ve vestibulu na Habrovanské. 

Všichni žáci si přinesou aktovku (školní batoh) na učebnice. 

Umístění tříd: 

Tyršova: 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C, 4.A 

Habrovanská: 4.B,C, 5. – 9. ročník kompletně. 

Vzhledem k doporučení co nejvíce omezovat kontakt žáků a veřejnosti, prosíme, aby děti v prvních třídách byly doprovázeny pouze rodiči. 

Testování žáků ve škole antigenními testy: 

  • Povinné, v termínech 1., 6. a 9. září, popř. po příchodu do školy. Pokud žák odmítne, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku nebo respirátor. Lze použít vlastní test, pokud má schválenou výjimku MZdr. Seznam testů zde. 
  • Výjimky: Žáci 14 dnů po ukončení očkování, nebo po prodělané nemoci Covid-19 před méně než 180 dny, popř. žáci, kteří doloží aktuálně platný test z odběrového místa (Ag – 72 h, PCR 7 dnů). Vše nutno doložit potvrzením, nestačí čestné prohlášení. Další výjimky platí pro zdravotně postižené (mentální postižení, autismus). 
  • Žáci 1. – 3. ročníku mohou být testováni za asistence 1 osoby. Žáci 1. ročníku se otestují 1. září s pomocí rodičů ve svých třídách, žáci 2. a 3. ročníku s doprovodem se budou testovat v tělocvičně.  Ve dnech 6. a 9. září se již budou všichni žáci s doprovodem testovat v tělocvičně (Na Tyršově). 
  • Pokud bude žák pozitivně testovaný, musí rodiče kontaktovat lékaře a podstoupit potvrzující PCR test. Jeho výsledek sdělí škole. 

Registrace čipů (docházka, družina, stravování): 

Pro některý z výše uvedených účelů je třeba nový čip (popř. ISIC kartu) aktivovat. Pro docházku v kanceláři školy, pro stravování v kanceláři školní jídelny na Habrovanské, s výjimkou 1. září, to bude (zejména) pro 1. ročník v kanceláři školní jídelny na Tyršově (přístup zadním vchodem – od zahrady za Záložnou). 

Kdy si přihlásil obědy na školní rok 2021/22, bude mít oběd již od 1. září. Pokud nechce, je třeba oběd odhlásit. 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv