Školní družina informuje o zahájení školního roku

autor: | Srp 26, 2021 | Provozní informace

  • Všechny děti, včetně dětí 4. ročníků, které odevzdaly od dubna 2021 k dnešnímu dni zápisní lístek, jsou přijaty do družiny pro tento školní rok.
  • Provoz družiny bude zahájen 2. září 2021, včetně ranní družiny (od 6.45 h). Pokud budou starší děti v tento den odcházet samy, musí mít v zápisním lístku vypsané samostatné odchody!
  • Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude vyvěšeno ve vchodu školy na Tyršovce od 30. srpna 2021.
  • Družinové informace pro děti 1. ročníků budou rodičům předány vychovatelem 1. září 2021 ve škole na Tyršové.
  • Úhrada za družinu musí být provedena do konce září 2021. Podklady obdržíte od svých vychovatelů během prvního týdne.

Přeji všem pohodové zahájení školního roku a těším se na dobrou spolupráci.

Dagmar Valchařová, vedoucí ŠD

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv