Doplňující informace k testování na začátku školního roku

autor: | Srp 26, 2021 | Provozní informace

Vážení rodiče, žáci, 

pokud se žák bude testovat vlastním testem (schváleným dle seznamu – odkaz zde), je nutné, aby si přinesl návod, popř. obal, ze kterého bude jasné, o jaký výrobek se jedná (název či jiné označení). Toto musíme evidovat. 

Pokud žák prodělal během prázdnin nemoc Covid-19, nemáme toto evidované. Proto prosím doložte potvrzení zdravotnického zařízení, či lékaře. Na tyto žáky se vztahují výjimky z testování. Podobně – pokud budou mít k 1. září platný antigenní test (ne starší 72 hodin) nebo PCR test (ne starší 7 dnů). Certifikáty lze doložit i elektronicky, např. nahlédnutím do mobilu. Pokud toto budete dokládat ještě v srpnu, tak p. Zezulkové v kanceláři školy. Pokud až v průběhu školního roku, tak přímo třídnímu učiteli. Stejný postup bude v případě ukončeného očkování. 

Bude-li mít žák ve škole výsledek testu pozitivní, musí odejít domů. Pokud rodiče udělí souhlas, může odejít bez doprovodu. Souhlas nemá předepsanou formu, musí z něj být jasné, o kterého žáka se jedná. Můžete využít i vzor, který je na webových stránkách školy pod tímto odkazem. 

Děkujeme za pochopení.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv