ŠKOLNÍ DOKUMENTY

 • Školní vzdělávací program – škola (pdf)
 • Školní vzdělávací program – družina (pdf)
 • Školní řád (pdf)
 • Vnitřní řád školní družiny (pdf)
 • Vnitřní provozní a stravovací řád školní jídelny (pdf)
 • Výroční zpráva (pdf)
 • Rozbor hospodaření: (2023.pdf)
 • Informace pro oznamovatele – Whistleblowing (pdf)
 • Svobodný přístup k informacím a k ochraně informací (pdf)
 • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (pdf)
 • Povinnosti při přijímacím řízení (pdf)