E-mail: zsrousinov@zsrousinov.cz | Telefon: +420 517 371 535 

Czech CS English EN

Školní dokumenty

 

  • Školní vzdělávací program – škola (.pdf)
  • Školní vzdělávací program – družina (.pdf)
  • Školní řád (.pdf)
  • Vnitřní řád školní družiny (.pdf)
  • Vnitřní provozní a stravovací řád školní jídelny (.pdf)
  • Výroční zpráva (.pdf)
  • Rozbory hospodaření: 2021.pdf, 2020.pdf, 2019.pdf
  • Svobodný přístup k informacím a k ochraně informací (.pdf)
  • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (.pdf)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (.pdf)