Dokumenty

Dokumenty školy

 • Školní řád (pdf)
 • Školní vzdělávací program (pdf)
 • Rozbor hospodaření 2016 (pdf)
 • Rozbor hospodaření 2017 (pdf)
 • Rozbor hospodaření 2018 (pdf)
 • Výroční zpráva o činnosti školy (pdf)
 • Vnitřní řád školní družiny (pdf)
 • Vnitřní provozní a stravovací řád školní jídelny (pdf)
 • Svobodný přístup k informacím a k ochraně informací (pdf)
 • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (pdf)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (pdf)