TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  • 12. 9. 2023 v 16:00 h. – 1. ročník
  • 14. 9. 2023 v 16:00 h. – 2. – 9. ročník
  • 15. 5. 2024 v 16:00 h. – setkání s rodiči bud. 6. roč. (Habrovany, Komořany)
  • 11. 6. 2024 v 16:00 h. – setkání s rodiči bud. 1. roč. – pozor změna

SPOLEČNÉ KONZULTAČNÍ DNY

  • 18. 10. 2023  – informace pro rodiče o LVK 7. roč., polonéza 9. roč., přijímací řízení na SŠ, zahraniční zájezd 8. – 9. roč.)
  • 22. 11. 2023
  • 10. 1. 2024
  • 28. 2. 2024
  • 17. 4. 2024
  • 15. 5. 2024

Kromě těchto termínů mají rodiče možnost konzultací kdykoliv po předchozí domluvě. Jsou zváni i do výuky.