Rozhodnutí o přijetí

Ředitel ZŠ Rousínov, okr. Vyškov, v souladu se zákony 561/2004 Sb. a 67/2022 Sb. rozhodl o přijetí žáků, kteří jsou v přijímacím řízení evidováni pod čísly jednacími:

od 18. 5. 2022

591/2022

od 4.  5.  2022

536/2022

538/2022

4.  4.  2022

256/2022

257/2022

259/2022

261/2022

263/2022

265/2022

271/2022

287/2022

289/2022

296/2022

319/2022

321/2022

372/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/23.  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, prvním dnem lhůty je den následující po zveřejnění rozhodnutí. Poté nabývá právní moci. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy a rozhoduje o něm KÚ JmK.

V seznamu nemohou být kvůli ochraně osobních údajů uvedena jména, uchazeči jsou zde proto uvedeni pod registračními čísly, která jste obdrželi u zápisu.

Výsledky zápisu zde.

Základní informace při přijímání a výuku uprchlíků z Ukrajiny v ZŠ Rousínov / Основна інформація щодо прийому та навчання біженців з України в Русіновській початковій школі.

Přijímání na základě vyplněného formuláře (.pdf), zákonný zástupce obdrží i informaci o přijetí. Seznamy přijímaných žáků budou zveřejňovány na webu školy dle přiděleného registračního čísla.

Stravování je možná ve školní jídelně za úplatu (informace). Přihláška ke stravování zde (.pdf, .doc). 

Pro odebrání oběda vstup do školy je třeba čip. K vyzvednutí na pokladně MÚ Rousínov, lze také ve škole objednat místo toho žákovský průkaz ISIC (.pdf). 

Žáci jsou umístěni do tříd zpravidla podle ročníku, který mají navštěvovat. 

Škola organizuje kurzy českého jazyka, pro tyto žáky zdarma. 

Po dohodě se zástupcem žáka škola pořídí za úplatu potřebné pomůcky, popř. si je pořídí žák sám. 

Zápis do 1. ročníků dětí uprchlíků bude 1. června 2022 .

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy J. Kyjovského, popř. p. zástupkyni Mikulčíkovou (kontakty).

 

Прийняття на підставі заповненої форми (.pdf), законний представник також отримає інформацію про прийняття. Списки зарахованих учнів будуть оприлюднені на сайті школи за присвоєним реєстраційним номером.

Можливе харчування в шкільній їдальні за додаткову плату.

Щоб прибрати обід зі шкільного входу, потрібен чіп. Щоб отримати в міському управлінні Русінова, студентський квиток ISIC також можна замовити в школі.

Учні зазвичай розподіляються по класах відповідно до року, який вони мають відвідувати.

Школа організовує для цих учнів безкоштовні курси чеської мови.

За домовленістю з представником учня школа за плату придбає необхідні посібники, або учень купить їх сам.

Зарахування на 1 курс дітей-біженців відбудеться 1 червня 2022 року.

У разі виникнення питань звертайтеся до директора школи (J. Kyjovský), або L. Mikulčíková (контакти).

Informace k zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd základní školy Rousínov proběhne ve dnech 5. a 6. dubna 2022 v budově na ulici Tyršova.

Týká se dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

K zápisu se můžete registrovat pod odkazem uvedeným na konci textu. Zde si také zvolíte den a hodinu zápisu. Jako místo volte prosím některou z učeben, kabinety jsou určeny k vyřízení odkladu povinné školní docházky.

Pokud žádáte o odklad školní docházky a do školy jen nesete příslušné dokumenty, v rezervaci termínu a místa vybírejte kabinet 1. patro nebo kabinet MiL.  Do školy v tomto případě přineste jak žádost o přijetí, tak i žádost o odklad povinné školní docházky, spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Při nástupu dítěte po odkladu, vyplňte pouze registrační formulář a rezervujte si termín v některé z učeben. Žádost o přijetí nenoste.

  • V případě potíží s registrací nebo tiskem žádosti o přijetí kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Lucii Mikulčíkovou na tel. čísle 778 433 705, email: mikulcikoval@zsrousinov.cz.
  • Elektronicky vyplněnou žádost je třeba vytisknout, podepsat, a přinést spolu s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem k zápisu. Tato žádost obsahuje také kód, pod kterým později naleznete své dítě v seznamu přijatých.

Mgr. Lucie Mikulčíková, zástupkyně ředitele ZŠ

Odkaz na registraci k zápisu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrousinov/KWE015_Prihlaska.aspx?rezim=iframe&ID=41634#