Informace – odkalování vodovodního řadu 7. 4. 2016

Informace – odkalování vodovodního řadu

Ve čtvrtek 7. dubna bude VaK Vyškov provádět odkalování vodovodního řadu, což se projeví nestabilní kvalitou vody ve škole na Habrovanské. Nebude v provozu školní jídelna, zajistěte prosím dětem pro pobyt ve škole provizorní stravu (velkou svačinu) a hlavně pitný režim, nejlépe dostatek vlastní pitné vody. Obědy budou všem odhlášeny automaticky. Ostatní pracoviště (Tyršova, Sušilovo n.) budou fungovat bez omezení.

J. Kyjovský

Konzultační den

Konzultační den

Připomínáme, že se blíží termín dalšího konzultačního dne ve středu 6. 4. 2016 od 14.00 do 16.30 hodin. Tento i další termíny konzultací mají žáci uvedeny v ŽK.

Z důvodu nemoci nebude přítomna p. uč. Vanderková.

 

HASÍK CZ

Projekt HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Ve školním roce 2015/2016 je na naší škole realizován program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Program probíhá v současné době úspěšně na školách v osmi krajích České republiky ve spolupráci Hasičských záchranných sborů krajů a neziskové organizace Citadela Bruntál. Je začleněn do dopoledního vyučování v rozsahu dvakrát dvou hodin na prvním stupni (2. třídy) a na druhém stupni (6. třídy).

Cílem programu je prevence v oblasti požární ochrany a správného chování během mimořádných událostí. Žáci získávají přiměřené množství informací odpovídající jejich věku a schopnostem. Tyto informace jsou žákům předávány speciálně vyškolenými instruktory z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Program je obohacen o nejrůznější scénky, hry a ukázky, jimiž děti samy sebe vzájemně učí. Součástí je i návštěva rousínovské hasičské zbrojnice. Děti jsou seznámeny s místní jednotkou požární ochrany, jejímž velitelem je pan Vlastimil Marišler. Program HASÍK CZ je akreditovaný MŠMT. Fotky z akce najdete zde. Bližší informace najdete na www.hasik.cz nebo u Mgr. Lucie Segeďové.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Velikonoční dílničky na Základní škole v Rousínově

Velikonoční dílničky na Základní škole v Rousínově

Na Zelený čtvrtek 24.3. 2016 měl být na chodbách a ve třídách Základní školy v Rousínově klid, protože dětem a učitelům začaly podle školního kalendáře velikonoční prázdniny. Stalo se však pěknou tradicí, že právě tento den se už poněkolikáté otevřely dveře školy, aby přivítaly malé i velké návštěvníky na Velikonočních dílničkách. Pod vedením paní učitelky Mertové již třetím rokem učitelé společně se žáky druhého stupně připravili v přízemí školy 13 velikonočních dílniček pro veřejnost – drobotinu předškolního věku a jejich doprovod i větší děti. Během dopoledne si tak příchozí mohli v dílničkách s pomocí žáků nebo učitele uplést pomlázky, nabarvit si mramorovaná, vosková, či vyrobit si látkou potažená patchworková vajíčka nebo si barevnou polevou pomalovat perníčky pod vedením zkušené perníkářky paní učitelky Flösslerové. V dárkové tašce, kterou si sami mohli dozdobit si odnášeli i další krásné jarní a velikonoční dekorace – motýlky, včeličky, žabičky, kozlíky a slepičky jako zápichy v květináčku s osením, zajíčky na vařečkách, kohoutky a sluníčka z lýka, věnečky z březového a vrbového proutí nebo kuřátka zvaná řeřicháčci. Při takovém tvoření přišla chuť i na něco dobrého – i na to se tady pamatovalo. V kavárničce usměvavá děvčata nabízela kromě čaje a kávy různé sladké dobroty – ovocné, šlehačkové i kokosové řezy, banánové muffiny a ořechové rohlíčky, které napekly šikovné paní učitelky.
Zájem veřejnosti byl opravdu velký a podle spokojených úsměvů návštěvníků se akce hodně vydařila. Propojení společně stráveného času a tvořivosti dětí a rodičů přispělo určitě k příjemnému prožití tohoto dopoledne. Poděkování patří všem učitelům a žákům, kteří se na této akci podíleli.
A. Šullová