Přespolní běh – okresní kolo ve Vyškově

Přespolní běh – okresní kolo ve Vyškově

Dne 1. 10. 2015 od 9 h. se zúčastní naši žáci okresního kola v přespolním běhu na atletickém stadionu ve Vyškově, kde budou reprezentovat naši školu v kategoriích D3, D4, H3 a H4. V každé kategorií startuje za školu max. jedno družstvo. Za družstvo startuje 6 závodníků. Vítězná družstva postupují do krajského kola. Držíme všem palce v běhu.

Páteční sportovní program

Páteční sportovní program

V pátek 18.9. je pro žáky připraven sportovní program – floorbalová exhibice spojená s dovednostními hrami a náborem žáků do floorbalového oddílu.

  • Žáci 4. – 6. ročníku cca od 11 do 12 hodin, poté ukončí výuku
  • Žáci 7. – 9. ročníku cca od 12 do 13 hodin, poté ukončí výuku

Volnočasové aktivity, tzv. “kroužky”

Volnočasové aktivity, tzv. “kroužky”

V Rousínově působí, ev. začíná rozvíjet svoje působení, několik organizací a spolků, nabízejících pro děti různé zájmové činnosti. Takřka všechny tyto organizace oslovují základní školu se žádostí o předání informací rodičům. V případě těchto aktivit tak rádi činíme. Pokud máte zájem svoje dítě přihlásit do takového kroužku, je třeba kontaktovat osoby uvedené na letáčku či přihlášce, nikoliv školu, která pouze pomáhá se zprostředkováním informací.

Upřesnění: úvodní hodina kroužku Věda nás baví bude v pondělí 5.10. od 13 hodin

Některé kroužky organizuje také škola, ty jsou uvedeny na webových stránkách v Menu – Předměty a kroužky. Pro snazší orientaci postupně doplňujeme i kontakty na ostatní organizátory:

Active-time: I. Zdražilová, info@active-time.cz, tel. 604, 750 714

Věda nás baví: p. Krajčová, tel. 736 227 555

SVČ Maják: Ž. Tomášková, tel. 776 204 433, 602 664 479

Asociace rodičů: M. Čermáková, mcermakova@odetech.cz, tel. 731 912 144

Klub dobré zprávy: L. Jarošová, tel. 605 481 048

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Třídní schůzky mají společný začátek a společné informace. Začátek je v 16:00 h. Rozpis třídních schůzek je uveden v bodech níže.

  • středa 9. září 2015 v 16:00 h.: třídní schůzky 1. ročníky (I.A, I.B, I.C) v budově školy na Tyršově ul.
  • středa 9. září 2015 v 1600 h.: třídní schůzky 6. ročníky (VI.A, VI.B, VI.C) v učebně přírodopisu v hlavní budově školy na Habrovanské ul. – účast nutná
  • čtvrtek 1. října 2015 v 16:00h.: třídní schůzky pro všechny ostatní ročníky kromě 1. a 6. ročníku