Návštěva expozic Muzea Vyškovska

Návštěva expozic Muzea Vyškovska

Příroda VyškovskaSoučástí výuky Environmentálního praktika v 7. ročníku je seznámení se s životem našich předků. To nám 7. prosince 2016 v plné šíři umožnilo Muzeum Vyškovska. Napřed jsme si prohlédli výstavu „Když jsem chodil do školy“, kde jsme si vyzkoušeli, jak se sedělo v dřevěných lavicích s kalamářem. Na kantorské katedře ležela nezbytná rákoska, z obrazu na zdi nás bedlivě sledoval obraz císaře Františka Josefa I. V expozici s názvem „Ten dělá to a ten zas tohle“ jsme řešili křížovku naruby, díky níž jsme odhalovali tajemství různých řemesel. Svoji šikovnost jsme si vlastnoručně ověřili například při mletí obilí na kamenném mlýnku nebo zatloukání floků.
Interaktivní výstava „Vyškovskou přírodou“ nás provedla našim regionem od severu k jihu. Viděli jsme spoustu zvířat a rostlin, mohli jsme si sestavit kostru kočky, poznávat zvuky a vůně, pohladit si srst různých zvířat. Zaujal nás výborný animovaný film Vyškovský časostroj. Naši odpolední návštěvu muzea ukončila hra na štěstěnu. Při odchodu Kristýna prohlásila. „Bylo to super, někdy sem zajdu s rodiči.“ A Zuzka dodala: „ Jediné, co mi vadilo, bylo, že tu hrozně rychle utíká čas.“

„Předvánoční čas“ ve školní družině

„Předvánoční čas“ ve školní družině

Veselé představení brněnského divadla Slunečnice s názvem „Předvánoční čas“ je připraveno pro všechny děti školní družiny, a to ve středu 14. prosince 2016 ve 14.00 hodin v místní Záložně. Vstupné 50 Kč je již předplaceno. Do družinových tříd na Tyršové a Sušilově nám. se děti vrátí asi v 15.15 hodin.
Prosím, pokud má Vaše dítě v tento den nějakou zájmovou činnost, je třeba ho u učitele omluvit. Další individuální dotazy zodpoví Vaše vychovatelka.

Všem rodičům přeji klidný adventní čas.

Dagmar Valchařová

Výsledek obrázku pro předvánoční čas

Pozvánka na valnou hromadu spolku

Pozvánka

na valnou hromadu spolku

Klub přátel školy při ZŠ Rousínov, která se bude konat ve čtvrtek dne 8.prosince 2016 od 16.30 hodin

ve velkém sále Záložny v Rousínově.

Program:
1. Prezence, zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov spolku
4. Volba orgánů spolku
5. Informace o činnosti a hospodaření spolku
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

V Rousínově dne 7.11.2016

Mgr. Vlasta Škrobová
svolavatel

Účast členů na této valné hromadě je velmi důležitá pro další činnost tohoto spolku.

Poděkování za Vánoční jarmark

Poděkování za Vánoční jarmark

Chceme touto cestou poděkovat všem malým i velkým za přípravu a organizaci Vánočního jarmarku.
Naše díky také patří všem, kteří přišli a pomohli nám vykouzlit příjemnou předvánoční atmosféru a svým příspěním podpořit dobrou věc. Vánoční jarmark vznikl před osmi lety s myšlenkou naučit děti podat pomocnou ruku druhým a svým vlastním přečiněním přispět ke zlepšení života dětí, které vyrůstají v horších podmínkách.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce již nepodporujeme žádné indické dítě na studiích, hledali jsme jinou možnost, jak prostřednictvím darů, které jme od vás získali, pomoci dalším dětem. Rozhodli jsme se proto poslat materiální pomoc do volnočasového centra v kubánském městě Camaquey.

Děkujeme

Přejeme šťastné a veselé Vánoce
a
klidný a úspěšný nový rok.