Volný den 2. února

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel ZŠ Rousínov, okr. Vyškov z organizačních důvodů pro den čtvrtek 2. února 2017 volný den (tzv. ředitelské volno). V nutných případech bude ve škole zajištěn náhradní program pro žáky 1. stupně, případný požadavek předejte prostřednictvím třídního učitele.

Den naruby ve III. A

Den naruby ve III. A

den naruby 8.JPGVe středu 11. ledna 2017 jsme měli ve třídě den ,,naruby“. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je učit. V českém jazyce jsme dostali obrázkovou hádanku a za správné vyluštění jsme získali krásný diplom. V hodině matematiky žáci počítali příklady na tabuli a také hráli hru na řady. V angličtině jsme vypracovávali osmisměrku a schovávali a hledali kartičky se slovíčky. Paní učitelka si také vyzkoušela sedět v lavici a sledovat hodinu jako žákyně. Ve čtení následovalo vyplňování křížovky s obrázky, a kdo byl hotov, pracoval s encyklopedií. Jako pochvalu jsme dostali hvězdičku do tabulky.
Den obráceně (naruby) se nám velmi líbil a chceme si ho ještě brzy zopakovat.

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Podle §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2017) proběhne zápis do prvních tříd základních škol v době od 1. do 30. dubna 2017.

Termín zápisu do Základní školy Rousínov, okres Vyškov byl stanoven na dny 4. a 5. dubna 2017.

Změna nastává také v termínu podání žádosti o odklad, kterou je nově třeba podat v době zápisu (dříve do 31. května). Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podrobnější informace k organizaci zápisu budou zveřejněny koncem února.
Mgr. Lucie Mikulčíková

Výsledek obrázku pro zápis do 1 tříd

Postřehy mladého chemika

Postřehy mladého chemika – praktika z 9. r. o jednom povinně volitelném předmětu

Paní učitelka mě požádala, abych něco napsala o práci našeho 12-členného týmu deváťáků při hodinách povinně – volitelného předmětu Chemické praktikum a seznámila tak třeba budoucí adepty s tímto prakticky zaměřeným předmětem. Tak jo, jdeme na to…
Na začátku každé „dvojhodinovky“ máme žákovské zahřívací kolo při prezentacích, které si postupně připravujeme my žáci na zadané téma na interaktivní tabuli. Já jsem např. povídala o uhlíku a jeho modifikacích. Pak s námi paní učitelka projde laboratorní práci, kterou budeme dělat v laboratoři. Většinou při tom doplňujeme části protokolu chemickými vzorečky, rovnicemi a počítáme potřebné veličiny. Naše práce v laboratoři je velmi rozmanitá – někdy měříme teplotu varu, krystalizujeme, extrahujeme třeba barvy z rostlin, rozpouštíme, srážíme, neutralizujeme či oddělujeme směsi látek. V „laborce“ nosíme ochranné pláště, často i brýle a i náš dlouhovlasý spolužák Seboš ví, že dlouhé vlasy musí být kvůli bezpečnosti práce bez pardonu staženy gumičkou do culíku. Spolupracujeme ve dvojicích, které jsme si vylosovali na začátku roku. Já pracuji s Markem Ivančem, a protože je často splašený, tak na našem stanovišti někdy vzniknou nečekaná alchymistická překvapení plná dýmu a prapodivně vyhlížejících směsí.
Na začátku prosince jsme si připravili pro žáky 6. ročníku efektní chemickou show. Předváděli jsme pokusy jako „duch v baňce“, „faraonovi hadi“, „sloní pasta“, „amoniaková fontána“, „pivo nebo coca-cola“, „tajné písmo“, „přeměna vody ve víno“ nebo jsme „sráželi“ barvy na státní vlajku nejrychlejšího běžce naší planety (Jestlipak víte, kdo to je?). Fotky z této show můžete vidět zde.
A těsně před Vánocemi jsme za odměnu absolvovali exkurzi na SPŠChemickou v Brně, kde jsme si prohlédli školu, měřili pH metrem kyselost vína nebo coca coly, žasli jsme nad interaktivními modely jaderné elektrárny, pivovaru nebo úsporného rodinného domu a zhlédli další efektní pokusy, připravené studenty školy. Mně se nejvíce líbil pokus „ Brumbál v plamenech“s hořlavým zemním plynem.
A co říct na závěr? Do chemického praktika chodíme asi všichni rádi a doufáme, že ho paní učitelka po „některých“ zkušenostech s námi nezruší 🙂

Eliška Havlíčková, IX.A

Výsledek obrázku pro chemické praktika

Konzultační den

Konzultační den

Připomínáme rodičům konzultační den, který se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 14.00 do 16.30 h.

Poznámky:

P. uč. Vanderková (I.C) bude mít konzultace až 12.1.2017 od 14.00 do 16.30 h.

P: uč. Kaláb (IV.B) a Vrtílek (IV.C) jsou nemocní.

P. uč. Sekaninová, Havlíček a Tvrdík mají výuky do 14.20 h, budou tedy k dispozici o něco později.

P. uč. Grycová, Mikulášková, Mertová, Kuneš, Mikulčíková, Pivečková a Trněná mají výuky do 15.15 h, budou k dispozici také až po vyučování.

rodice vitani