Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

autor: | Led 12, 2017 | Provozní informace

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Podle §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2017) proběhne zápis do prvních tříd základních škol v době od 1. do 30. dubna 2017.

Termín zápisu do Základní školy Rousínov, okres Vyškov byl stanoven na dny 4. a 5. dubna 2017.

Změna nastává také v termínu podání žádosti o odklad, kterou je nově třeba podat v době zápisu (dříve do 31. května). Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Podrobnější informace k organizaci zápisu budou zveřejněny koncem února.
Mgr. Lucie Mikulčíková

Výsledek obrázku pro zápis do 1 tříd

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv