Den učitelů

Den učitelů

Na krátké pracovní poradě jsme si v předvečer výročí narození J. A. Komenského připomněli Den učitelů. Za účasti zástupců MěÚ Rousínov ocenila při této příležitosti školská rada tyto členky pedagogického sboru: Mgr. Alenu Reichovou, Mgr. Zdenu Trněnou, Mgr. Hanu Pivečkovou a Mgr. Ludmilu Andrlovou. Oceněny byly nejen za svou dlouholetou poctivou práci, ale také za své morální vlastnosti, pedagogické mistrovství a aktivity vysoce přesahující jejich běžné pracovní povinnosti.

Za školskou radu L. Kaláb

Kouzelnická šou

Kouzelnická šou

Školní družina mimořádně zařadila do svého plánu kouzelnické představení. Akce se uskutečnila ve středu 22. března 2017 ve 13.45 hodin v tělocvičně ve škole na Tyršové. Vystoupení mělo dle reakce dětí nečekaný úspěch. Potěšil nás zpívající pejsek, břichomluvka Anička a další zajímavá kouzla a čáry, do kterých byly zapojeny také přítomné děti.

Změna organizace výuky – vypnutí el. proudu v pátek 24. března

Z výše uvedeného důvodu dochází k určitým změnám v organizaci výuky v pátek 24. března:

Žáci 2. stupně budou končit v průběhu 5. vyučovací hodiny, cca mezi 11.50 – 12.10 h.

Žáci 3.AB, 4.ABC a 5.AB budou mít výuku dle rozvrhu.

Žáků, kteří chodí do družiny, se toto prakticky nedotkne. Budou mít zkrácenou výuku cca o 20 min, pak oběd a družinu normálně.

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří NECHODÍ do družiny, budou končit v průběhu 4. vyučovací hodiny.

Žáci 3.C, kteří NECHODÍ do družiny, budou končit v průběhu 5. vyučovací hodiny.

Školní jídelna funguje cca do 12.30 h, obědy není nutno odhlašovat.

Okresní kolo chemické olympiády

Okresní kolo chemické olympiády

Víte, co mají společné amatl a Rosettská deska? Na obojí se v minulosti psalo, ale v různých částech světa. Papír, cukry , uhlí a další přírodní materiály, jejich výroby a důkazy byly stěžejními tématy 53. ročníku chemické olympiády. Zúčastnily se jí i 3 dívky z 9. ročníku naší školy, které postoupily ze školního do okresního kola. Uskutečnilo se v pátek 3. března na ZŠ Nádražní ve Vyškově a děvčata na něm velmi dobře reprezentovala naši školu. Nejúspěšnější z nich, Eliška Havlíčková, získala 3. místo, 6. příčku obsadila Liduška Žídková a Marta Černá skončila desátá. Gratulujeme!

P.S.: A víte, co mají rozdílné amatl a Rosettská deska? Na amatl psali Aztékové v Mexiku a vyráběli ho z kůry fíkovníků, zatímco slavná Rosettská deska, díky které bylo rozluštěno egyptské písmo, byla ze žuly a používala se na africkém kontinentu.

Výsledek obrázku pro chemická olympiáda 2017