Zápis do 1. ročníku

autor: | Bře 2, 2017 | Provozní informace

Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 h. v budově základní školy na ulici Tyršova. Prosíme rodiče dětí, aby s sebou k zápisu vzali rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
U zápisu je třeba vyplnit žádost o přijetí s evidenčním číslem, pod kterým budete uvedeni v seznamu přijatých uchazečů.
Zápisový listek si můžete stáhnout a přinést k zápisu již vyplněný. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, můžete si stáhnout také žádost o odklad, kterou je nutné doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Děti, kterým byl vloni povolen odklad školní docházky, k zápisu přijít nemusí, rodiče ale prosíme, aby nám nástup svého dítěte potvrdili na tel. č. +420  778 433 705, +420 517 371 535 nebo na adrese mikulcikoval@www.zsrousinov.cz.

Mgr. Lucie Mikulčíková

Zápis do školní družiny pro 1. ročníky

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 školní družinu, přineste prosím v den zápisu také vyplněný zapisní lístek do školní družiny (tento vyplněný zápisový lístek můžete také poslat mailem na adresu valcharovad@www.zsrousinov.cz).

Bc. Dagmar Valchařová

Výsledek obrázku pro zápis

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv