1. setkání žákovské rady

Úvodní informace:

Žákovská rada (ŽR) se pod vedením p. Tvrdíka poprvé sešla v poslední den prvního pololetí školního roku 2017/2018, tedy 31.1.2018 a to od 10:55 do 11:40 h. Odkaz na stránky a informace o žákovské radě zde.

Témata setkání:

Sešlo se 13 z 15 zastupitelů, dva byli omluveni (nemoc a rodinné důvody). Žáci se vzájemně představili a potom se diskutovalo obecně o problémech, které sami zastupitelé v žákovské radě ve škole vnímají a které by rádi řešili. Padaly všemožné návrhy – některé zcela mimo kompetence žákovské rady (žákovská rada by se měla podílet na výběru učitelů a třídních učitelů) – některé, které můžeme prodiskutovat a zkusit pro ně najít řešení (žákovská rada by měla zajistit, aby žáci a žákyně školy měli všechny pomůcky (včetně pravítek apod.) od školy a nemuseli si nic shánět), ale pravděpodobně je nevyřešíme – a potom takové, které by do našich kompetencí již spadat mohly (zlepšení školy vzhledově, zlepšení výuky, zlepšení vybavení školy, šatní skříňky, nábytek ve třídách, hodnocení jídel ze školní kuchyně či možnost výběru ze dvou jídel ve školní jídelně).

 

Možná přijde i kouzelník

Do školní družiny nás přijde pobavit kouzelník. Představení je přichystáno na středu 24. ledna 2018 ve 14.00 hodin v tělocvičně na Tyršové. Akce se zúčastní 2., 3., 4. a 6. oddělení (tedy žáci 1. a 2. ročníků). Takže….můžeme se těšit na kouzla a čáry.

Další informace najdete na Iškole nebo u svých vychovatelů.
Dagmar Valchařová

Výsledek obrázku pro kouzelník

Florbalový turnaj

Na podzim roku 2017 se naše škola zúčastnila turnajů AŠSK ve florbale pro žáky II.stupně.
Všechna naše družstva se probojovala z okrsků do okresních kol a tam se umístila následovně:
Starší chlapci a dívky skončili shodně na 5.místě a mladší chlapci i dívky na místě čtvrtém.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a k výsledkům gratulujeme.
Martin Havlíček

Související obrázek