1. setkání žákovské rady

autor: | Led 31, 2018 | Školní aktuality

Úvodní informace:

Žákovská rada (ŽR) se pod vedením p. Tvrdíka poprvé sešla v poslední den prvního pololetí školního roku 2017/2018, tedy 31.1.2018 a to od 10:55 do 11:40 h. Odkaz na stránky a informace o žákovské radě zde.

Témata setkání:

Sešlo se 13 z 15 zastupitelů, dva byli omluveni (nemoc a rodinné důvody). Žáci se vzájemně představili a potom se diskutovalo obecně o problémech, které sami zastupitelé v žákovské radě ve škole vnímají a které by rádi řešili. Padaly všemožné návrhy – některé zcela mimo kompetence žákovské rady (žákovská rada by se měla podílet na výběru učitelů a třídních učitelů) – některé, které můžeme prodiskutovat a zkusit pro ně najít řešení (žákovská rada by měla zajistit, aby žáci a žákyně školy měli všechny pomůcky (včetně pravítek apod.) od školy a nemuseli si nic shánět), ale pravděpodobně je nevyřešíme – a potom takové, které by do našich kompetencí již spadat mohly (zlepšení školy vzhledově, zlepšení výuky, zlepšení vybavení školy, šatní skříňky, nábytek ve třídách, hodnocení jídel ze školní kuchyně či možnost výběru ze dvou jídel ve školní jídelně).

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv