E-mail: zsrousinov@zsrousinov.cz | Telefon: +420 517 371 535 

Czech CS English EN

Členové

Ve volbách do Žákovské rady (ŽR) Základní školy Rousínov, okres Vyškov bylo zvoleno 15 žáků z 5. až 8. tříd. Žáci se budou pravidelně scházet a přemýšlet a navrhovat, co by se v naší škole mohlo zlepšit. Měli by zároveň sloužit jako prostředníci mezi všemi žáky školy a učitelským sborem, vedením školy i nepedagogickými pracovníky.

Oblasti zájmu rady

Hlavní oblasti, kterými by se Žákovská rada ZŠ Rousínov měla zabývat, jsou:

  1. proměna fyzického prostředí školy a jejího okolí (vymalování tříd a chodeb, šatní skříňky, vybavení tříd apod.)
  2. práce na zlepšení atmosféry ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
  3. podíl na rozvoji vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav atd.)
  4. podpora charity (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, spolupráce s dětskými domovy nebo s psími útulky ad.)

Informace, články a zápisy ŽR: