Demokratické volby na ZŠ Rousínov

autor: | Úno 5, 2019 | Školní aktuality

V ZŠ Rousínov nejde jen o prostou hru na demokracii, jde o snahu zavést prvky skutečně demokratického rozhodování a řízení také mezi žáky základní školy. Žákovská rada je zastupitelský orgán, který pomáhá řešit problémy žáků a zprostředkovává komunikaci mezi žáky a učiteli, případně žáky a vedením školy či Školskou radou. Za první rok fungování této instituce se podařilo uspořádat několik sportovních turnajů, před školu byl na popud rady umístěn stojan na kola a další problémy a nápady jsou v řešení. Samozřejmě ne vše, co dětí vymyslí, je realizovatelné, ne na vše může mít tato instituce oprávnění.
V posledním týdnu před Vánocemi proběhly na ZŠ Rousínov již druhé volby do této rady. Všechny třídy 5. až 8. ročníku mohly nominovat do voleb dva své kandidáty, čehož nakonec všechny využily. Všichni žáci 5. až 9. tříd potom mohli v termínu od úterý 18. 12. 2018 do čtvrtka 20. 12. 2018 rozhodnout, kterých 15 žáků a žákyň je bude v roce 2019 v Žákovské radě zastupovat. Dosluhující zastupitelé Žákovské rady z devátých tříd tvořili volební komisi.
Každý, kdo se rozhodl voleb zúčastnit, si z 26 kandidátů mohl vybrat 1 až 15 jmen. Z 334 oprávněných voličů se voleb do Žákovské rady zúčastnilo 193 žáků a žákyň, čtyři hlasovací lístky byly neplatné (nebylo jednoznačné, koho tito voliči ze seznamu kandidátů vybrali), započítáno tak bylo 189 hlasovacích lístků. Celková volební účast byla 56,59% (o necelých 5% nižší než před rokem). Voliči dali kandidátům dohromady 1033 hlasů, na jednom hlasovacím lístku bylo tedy průměrně 5,47 hlasů.
Nejvyšší volební účast byla mezi žáky 8. C, a to rovných 90%, následovala třída 6. B, ze které hlasovalo 83,33% oprávněných voličů. Třetí nejvyšší volební účast měla třída 8. A s bezmála 82% hlasujících. Nejnižší volební účast měli naopak žáci 9. A, kde hlasoval pouze 1 z 19 oprávněných voličů, tedy 5,26%. Žáky této deváté třídy zjevně možnost zvolit zástupce do rady, kde již svého zástupce mít nebudou, nezaujala.
Každá ze tříd, které nominovaly své kandidáty, získala jedno zastupitelské místo v patnáctičlenné Žákovské radě, pouze třídy 8. B a 8. C – jejichž kandidáti byli ve volbách nejúspěšnější – mají v radě zástupce dva.
Přejeme zastupitelům Žákovské rady, aby se jim podařilo některé jejich nápady prosadit a dotáhnout do konce, aby si uvědomili, že i jejich hlas může mít a má svou váhu.
Mgr. Jan Tvrdík

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv