Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku v ZŠ Rousínov bude tradičně 1. září v 8 hodin. Prvňáčci zahájí na svém pracovišti na ulici Tyršova, vezmou si s sebou prázdnou aktovku, maminku či tatínka. Po zahájení se uskuteční schůzka s rodiči dětí zapsaných do školní družiny. Konec předpokládáme v 8.45 h.
Žáci ostatních ročníků přijdou na ul. Habrovanskou. Třídy z odloučených pracovišť budou odvedeny svými třídními učitelkami. Předpokládaný konec bude v 9.40 h.
Obědy budou vydávány přihlášeným žákům od 10 hodin.

J. Kyjovský

Rozmístění tříd ve šk. roce 2015/2016

Rozmístění tříd ve šk. roce 2015/2016

ZŠ Rousínov informuje o rozmístění tříd v novém šk. roce 2015/2016:

  • Třídy I.A, I.B, I.C a II.C jsou umístěny v budově školy na Tyršově ul.
  • Trídy III.A, III.C jsou umístěny v budově ZUŠ na Sušilově nám.
  • Všechny zbývající třídy jsou umístěny v hlavní budově školy na Habrovanské ul. 312/3, Rousínov.

Školní družina informuje o zahájení školního roku 2015/2016

Školní družina informuje o zahájení školního roku 2015/2016

Provoz školní družiny bude zahájen pro všechny děti dne 2. září, a to včetně ranní družiny, která bude na pracovišti na Tyršově ul. V úterý 1. září proběhne asi v 8.30 hodin ve škole na Tyršově informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníků.
Ve středu 2. září je nutné, aby si rodiče žáků 2., 3. a 4. ročníků vyzvedli své dítě v družině osobně. Důvodem je vyplnění druhé strany Zápisního lístku, kde musí být uvedena doba a způsob odchodu dítěte ze školní družiny, návštěva zájmových kroužků. Také je možné poslat vyplněnou druhou stranu (s možností stažení na webových stránkách školy) vedoucí vychovatelce elektronickou poštou – valcharovad@zsrousinov.cz. Děkuji za spolupráci.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku a příjemný pobyt ve školní družině.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 24. 8. 2015

Ředitel Základní školy Rousínov, okres Vyškov, v souladu s § 46, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016:

  • Registrační číslo žáka: 07715
  • Výsledek rozhodnutí: přijat