Školní družina informuje o zahájení školního roku 2015/2016

autor: | Srp 28, 2015 | Školní aktuality

Školní družina informuje o zahájení školního roku 2015/2016

Provoz školní družiny bude zahájen pro všechny děti dne 2. září, a to včetně ranní družiny, která bude na pracovišti na Tyršově ul. V úterý 1. září proběhne asi v 8.30 hodin ve škole na Tyršově informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníků.
Ve středu 2. září je nutné, aby si rodiče žáků 2., 3. a 4. ročníků vyzvedli své dítě v družině osobně. Důvodem je vyplnění druhé strany Zápisního lístku, kde musí být uvedena doba a způsob odchodu dítěte ze školní družiny, návštěva zájmových kroužků. Také je možné poslat vyplněnou druhou stranu (s možností stažení na webových stránkách školy) vedoucí vychovatelce elektronickou poštou – valcharovad@www.zsrousinov.cz. Děkuji za spolupráci.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku a příjemný pobyt ve školní družině.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv