Úspěchy v českém jazyce

Úspěchy v českém jazyce

Uplynulé dny přinesly naší škole dva významné úspěchy v oblasti literární a jazykové.

Stalo se již tradicí, že se naše škola zúčastňuje soutěže v literární tvorbě zvané Vyškovský cedník. Letošní motto Nejsi na to sám/a zaujalo KamiluTomkovou ze 7.C a inspirovalo ji k vytvoření povídky Romka. Porota vyhodnotila její práci ve věkové kategorii základních škol jako nejlepší a ocenila ji 1. místem.

Žákyni 8.B Evě Zabloudilové se po výborném výsledku v okresním kole Olympiády v českém jazyce podařilo probojovat do kola krajského. Při soutěži v brněnských Lužánkách se nezalekla konkurence soutěžících z devátých tříd a z víceletých gymnázií a vedla si velmi dobře. Dařilo se jí v jazykové části, podařila se jí i slohová práce. Obsadila 6. místo a od postupu do celostátního kola ji dělila jen dvě místa.

Oběma dívkám blahopřejeme. Vážíme si jejich ochoty věnovat svůj volný čas rozvoji vlastních schopností a dovedností a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavlína Pernicová, Mgr. Ludmila Andrlová

Zápis do školní družiny pro školní rok 2015/2016

Zápis do školní družiny

pro školní rok 2015/2016

Vážení rodiče,
pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 školní družinu, přihlaste prosím své dítě vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v době od 11. května do 22. května 2015. Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, ostatních vychovatelek nebo na webových stránkách školy zde. Vyplněný Zápisní lístek (zatím pouze jeho 1. stranu) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@zsrousinov.cz nejpozději do 22. května 2015. Vedoucí vychovatelka přítomna zde na škole denně od 10.30 h do 13.00 h.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty děti pracujících rodičů a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

Bc. Dagmar Valchařová
vedoucí vychovatelka

Vítězství našich volejbalistek

Vítězství našich volejbalistek

Dne 9. 4. 2015 se starší žákyně naší školy zúčastnily okresního kola ve volejbale. Celkem se prezentovalo 7 škol okresu. V základní skupině porazily naše dívky týmy škol ZŠ Letní pole a Gymnázium Bučovice, vždy 2:0 na sety. Ve finále pak porazily vítěze druhé skupiny ZŠ Purkyňova Vyškov, také 2:0, a radovaly se z 1. místa a poháru. Každá z děvčat pak obdržela zlatou medaili. Všechny se nyní těší do krajského kola, které se uskuteční 30. dubna 2015 v Brně. Fotky najdete z turnaje zde. Držme jim palce.

Ivo Herman, trenér volejbalistek, Markéta Sekaninová, učitelka TV

 

Exkurze do elektráren

Exkurze do elektráren

V rámci výuky fyziky se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze do Vodní elektrárny Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany. V Dalešicích se žáci seznámili s výrobou elektrické energie principem roztočení reverzní vodní turbíny, zhlédli film o vodních elektrárnách v naší republice a prošli si provoz celé elektrárny. Následně navštívili informační centrum dukovanské elektrárny. Toto centrum bylo nově otevřeno po rozsáhlé rekonstrukci. Zde byli žáci formou prezentací a ukázkou na modelech obeznámeni se získáváním energie z jádra, zhlédli několik krátkých filmů a prověřili své znalosti formou testových otázek na jednotlivých stanovištích. Všechny potěšilo, že naše jaderné elektrárny patří mezi nejbezpečnější v Evropě.

Fyzikální olympiáda – okresní kolo

Fyzikální olympiáda – okresní kolo

Na tom, že fyzikální olympiáda patří mezi nejtěžší soutěže, se shodne snad většina žáků. O to větší obdiv si zaslouží ti, kteří se pustili do řešení domácího kola. Nejlepší řešitelé postoupili do okresního kola. Zadání příkladů si můžete prohlédnout zde. V kategorii E (devátý ročník) nás skvěle reprezentovala Kateřina Bradáčová, která v konečném hodnocení obsadila 3. místo. V kategorii F (osmý ročník) nás reprezentovali tito žáci: Kryštof Černý, Eva Zabloudilová, Klára Šeligová a Michaela Holoubková. Nejlepší z nich, Eva Zabloudilová, obsadila 8. místo, ostatní převážně sbírali zkušenosti do dalších ročníků FO.

Markéta Sekaninová, učitelka fyziky