Úspěchy v českém jazyce

autor: | Dub 30, 2015 | Školní aktuality

Úspěchy v českém jazyce

Uplynulé dny přinesly naší škole dva významné úspěchy v oblasti literární a jazykové.

Stalo se již tradicí, že se naše škola zúčastňuje soutěže v literární tvorbě zvané Vyškovský cedník. Letošní motto Nejsi na to sám/a zaujalo KamiluTomkovou ze 7.C a inspirovalo ji k vytvoření povídky Romka. Porota vyhodnotila její práci ve věkové kategorii základních škol jako nejlepší a ocenila ji 1. místem.

Žákyni 8.B Evě Zabloudilové se po výborném výsledku v okresním kole Olympiády v českém jazyce podařilo probojovat do kola krajského. Při soutěži v brněnských Lužánkách se nezalekla konkurence soutěžících z devátých tříd a z víceletých gymnázií a vedla si velmi dobře. Dařilo se jí v jazykové části, podařila se jí i slohová práce. Obsadila 6. místo a od postupu do celostátního kola ji dělila jen dvě místa.

Oběma dívkám blahopřejeme. Vážíme si jejich ochoty věnovat svůj volný čas rozvoji vlastních schopností a dovedností a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Pavlína Pernicová, Mgr. Ludmila Andrlová

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv