Velikonoční dílničky

Velikonoční dílničky

Na Zelený čtvrtek dne 17. dubna 2014 se v  prostorách školy konaly pro žáky, jejich rodiče a prarodiče a přátele školy tvořivé  dílničky s velikonoční a jarní tematikou. Fotografie z pořádané akce najdete na webových stránkách školy zde.

 

McDonald’s Cup 2014 – okrskové kolo Rousínov

McDonald’s Cup 2014 – okrskové kolo Rousínov kategorie II.

Dne 23. 4. 2014 proběhlo na fotbalovém hřišti v Rousínově okrskové kolo McDonald’s Cupu pro žáky 4. – 5. ročníku. Soutěže se zúčastnily školy z Rousínova, Drnovic, Letonic, Tučap a Ivanovic. Hrálo se systémem každý s každým, a vzhledem k tomu, že naši žáci během celého turnaje nepoznali hořkost porážky, postoupili z prvního místa do okresního finále, které se bude konat 16.5.2014 na fotbalovém stadionu ve Vyškově. Fotky z turnaje jsou zde.

Výsledky:

  • Rousínov – Ivanovice 3:0
  • Rousínov – Drnovice 1:1
  • Rousínov – Tučapy 10:0
  • Rousínov – Letonice 3:0

Mgr. Martin Havlíček

Charitativní činnost školy – finanční sbírka

Charitativní činnost školy – finanční sbírka

Ve dnech 27. a 28. března 2014 se konala devátá finanční sbírka na projekt Adopce na dálku. Výtěžek sbírky činil 7950,- Kč. Částku 6000,- Kč jsme odeslali na podporu Nelsona Saldanhy. Nelson v loňském roce úspěšně ukončil základní vzdělání a pokračuje v dalším studiu na vyšším stupni školy

Zbývající částku, 1950,- Kč, jsme odeslali na podporu české nemocnice sv. Karla Lwang v Ugandě. Jedná se o další velmi zajímavý a úspěšný zahraniční projekt Arcidiecézní charity Praha. Všem dárcům děkujeme. V březnu jsme obdrželi oficiální zprávu, že první z našich „adoptivních“ dětí, Pavithra Roopa, v současné době končí studium na vyšší odborné škole obchodního zaměření. Tím také končí její účast v programu Adopce na dálku®. Věříme, že s dosaženým vzděláním se její šance na osamostatnění a uplatnění v tamní společnosti mnohonásobně zvýší a nebude odkázána na cizí pomoc. Arcidiecézní charita Praha a partnerská organizace v Indii nám děkují za podporu Pavithry. Více informací o charitativní činnosti školy získáte v rubrice Projekty a práce školy.

Text: Hana Matýšková

Foto: Partnerské organizace Arcidiecézní charity Praha v Indii

Dodatečné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Dodatečné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 22. 4. 2014

Ředitel Základní školy Rousínov, okres Vyškov, v souladu s § 46, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015:

  • Registrační číslo žáka: 06514
  • Výsledek rozhodnutí: přijat