Charitativní činnost školy – finanční sbírka

autor: | Dub 22, 2014 | Školní aktuality

Charitativní činnost školy – finanční sbírka

Ve dnech 27. a 28. března 2014 se konala devátá finanční sbírka na projekt Adopce na dálku. Výtěžek sbírky činil 7950,- Kč. Částku 6000,- Kč jsme odeslali na podporu Nelsona Saldanhy. Nelson v loňském roce úspěšně ukončil základní vzdělání a pokračuje v dalším studiu na vyšším stupni školy

Zbývající částku, 1950,- Kč, jsme odeslali na podporu české nemocnice sv. Karla Lwang v Ugandě. Jedná se o další velmi zajímavý a úspěšný zahraniční projekt Arcidiecézní charity Praha. Všem dárcům děkujeme. V březnu jsme obdrželi oficiální zprávu, že první z našich „adoptivních“ dětí, Pavithra Roopa, v současné době končí studium na vyšší odborné škole obchodního zaměření. Tím také končí její účast v programu Adopce na dálku®. Věříme, že s dosaženým vzděláním se její šance na osamostatnění a uplatnění v tamní společnosti mnohonásobně zvýší a nebude odkázána na cizí pomoc. Arcidiecézní charita Praha a partnerská organizace v Indii nám děkují za podporu Pavithry. Více informací o charitativní činnosti školy získáte v rubrice Projekty a práce školy.

Text: Hana Matýšková

Foto: Partnerské organizace Arcidiecézní charity Praha v Indii

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv