Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 29.9.2016

Ředitel Základní školy Rousínov, okres Vyškov, v souladu s §36, § 46, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017:

Registrační číslo žáka Výsledek rozhodnutí
9416 přijat/a

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

Ředitelství ZŠ Rousínov oznamuje, že školní rok 2016 / 2017 bude zahájen 1. září v 8 hodin. Žáci se dostaví přímo na svá pracoviště podle minulého školního roku. Umístění 1. tříd a nově příchozích žáků je k nahlédnutí ve vestibulu školy na ul. Habrovanská.

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

Pro informaci uvádíme organizaci nového školního roku 2016/2017:

 • Vyučování ve šk. roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1.  září 2016 v 8:00 h.
 • Státní svátek – Den české státnosti je ve středu 28. září 2016.
 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu připadne na pátek 28. října 2016.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
 • Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii bude ve čtvrtek 17. listopadu 2016.
 • Vánoční jarmark  bude v sobotu 26. listopadu 2016.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
 • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
 • Zápis do prvních tříd bude 4. a 5. dubna 2017, 13.00 – 16.00 h na pracovišti Tyršova
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
 • Ples školy bude v sobotu 25. února 2017.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od pondělí 13. března do pátku 19. března 2017.
 • Velikonoční dílničky připadnou na zelený čvtrtek 13. dubna 2017.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
 • Velikonoční pondělí připadne na 17. dubna 2017.
 • Školní akademie – termín květen 2017.
 • Návštěvní den školy (pro budoucí prvňáka)  – termín červen 2017.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.