Volby do žákovské rady podrobněji

autor: | Led 11, 2018 | Školní aktuality

V posledním týdnu před Vánoci proběhly na naší škole volby do Žákovské rady. Všechny třídy od 5. do 8. ročníku mohly nominovat dva svoje kandidáty, čehož nakonec s jednou výjimkou také využily. Všichni žáci 5. až 9. ročníků potom mohli ve volbách rozhodnout, k terých 15 žáků a žákyň je bude v Žákovské radě zastupovat.
Každý z žáků, který se rozhodl voleb zúčastnit, si z 24 kandidátů mohl vybrat až 15 jmen, mohl ale také volit pouze jednoho kandidáta. Z 313 oprávněných voličů se voleb do Žákovské rady zúčastnilo 193 žáků a žákyň, jeden hlasovací lístek byl neplatný (byl nevyplněný), započítáno tak bylo 192 hlasujících. Celková volební účast byla tedy 61,34%. Hlasující žáci dali kandidátům dohromady 1344 hlasů, na jednom hlasovacím lístku bylo průměrně 7 hlasů. Nejvyšší volební účast byla mezi žáky 5.A, a to bezmála 87%, následovala třída 6.A, ze které hlasovaly přesně tři čtvrtiny oprávněných voličů. Nejnižší volební účast měli naopak žáci 6.B a 7.A – zde šlo o 40%, respektive 45,5% voličů.
Každá ze tříd, které nominovaly své kandidáty, získala jedno zastupitelské místo v patnáctičlenné Žákovské radě, pouze třídy 8.B a 7.A – jejichž kandidáti byli ve volbách nejúspěšnější – mají v radě zástupce dva.

Článek tématu: Učíme se demokracii

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv