Zápis do 1. ročníku

autor: | Bře 24, 2021 | Provozní informace

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se podle metodického pokynu MŠMT zápis   do 1. ročníku uskuteční bez přítomnosti dětí. V měsíci dubnu 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tzn. podání písemné žádosti o přijetí.

 • Elektronická registrace k přijetí žáka do 1. třídy bude aktivní na níže uvedeném odkazu od 1. 4. 2021
 • Přihláška k zápisu (skolaonline.cz)
 • Po vygenerování žádosti o přijetí získáte registrační číslo (v žádosti vedle jména a příjmení), pod kterým bude dítě zveřejněno v seznamu přijatých dětí.
 • V případě potíží s registrací nebo tiskem žádosti o přijetí kontaktujte Mgr. Lucii Mikulčíkovou na tel. čísle 778 433 705, email mikulcikoval@www.zsrousinov.cz
 • Elektronicky vyplněnou žádost je třeba vytisknout, podepsat, a poté doručit do školy následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy fbtgj48
  • e-mailem (pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce!), na e-mail mikulcikoval@www.zsrousinov.cz
  • poštou (na adresu Základní škola Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 68301 Rousínov
  • do poštovní schránky u zadního vchodu budovy na Habrovanské
  • osobním podáním (v nejzazším případě vzhledem k současné epidemiologické situaci)

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je třeba vyplnit jak žádost o přijetí, tak i žádost o odklad povinné školní docházky, a do školy doručit spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa

Při nástupu dítěte po odkladu PŠD vyplňte pouze registrační formulář, podepsanou žádost nedoručujte.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv