Tajemství jezírka ve školní zahradě

autor: | Čvn 11, 2015 | Školní aktuality

Tajemství jezírka ve školní zahradě

Výuka přírodopisu na druhém stupni naší školy je ekologicky zaměřená. Žáci se seznamují s životem v různých přírodních i uměle vytvořených ekosystémech. Poznávají vztahy mezi organizmy a konkrétním prostředím v lese, na louce, na poli, v sadech a zahradách, v lidských sídlech, v rybníku. Ani nejdokonalejší učebnice a moderní interaktivní pomůcky však nemohou nahradit kontakt dětí s živou přírodou. Proto ve vodách školního jezírka bádali v červnových dnech žáci 6. ročníku. Odpovídali na řadu otázek – zjišťovali, jak je nalezený živočich velký, jakou má barvu, kolik má nohou, zda-li má křídla, oči nebo jak se pohybuje. Pomocí obrázkových určovacích klíčů hledali odborné názvy vylovených bezobratlých. Objevili zástupce kroužkovců (nitěnky, pijavky), sladkovodní měkkýše (okružáky, plovatky) a řadu larev i dospělců hmyzu (například znakoplavky, vírníky, potápníky, bruslařky). Doslova největším objevem z jezírka byla pěticentimetrová dravá larva vážky a její dospělci vznášející se nad hladinou. Zaujetí dětí, které se vlastním prožitkem přesvědčily, že zdánlivě obyčejná voda může skrývat překvapivé množství života, dokládají fotografie.

Zpět

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv