Den Země – Děti učí děti!

autor: | Kvě 23, 2017 | Školní aktuality

Den Země – Děti učí děti!

Dne 22.dubna slavíme Den Země. Proto jsme se rozhodli propojením různých aktivit v rámci několikatýdenní výuky si tento den více připomenout. Třídy 5.A a 3.C nejdříve vytvářely postery k tématům vztahujícím se k našemu chování k planetě Zemi. Tím si žáci vyzkoušeli nové způsoby práce: samostatné vyhledávání a zpracování informací, spolupráci založenou na vzájemném respektu a dohodě, prezentaci svých posterů před publikem-žáky jiné třídy. Páťáci si navíc připravili stanoviště, na kterých si třeťáci (3.B a 3.C) vyzkoušeli jak správně třídit odpad, poznávali hmatem živou a neživou přírodu, zjistili k čemu všemu se dá využít PET-lahev, seznámili se s různými druhy ohrožených živočichů, správně zařadili živou i neživou přírodu do prostředí. Dokonce si vyzkoušeli pohybovat se ve smogem zamořené oblasti. Na závěr každý napsal své přání planetě Zemi. Středeční, slunečné dopoledne si všichni užili.

Zpět

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv