Den Země – Děti učí děti!

autor: | Kvě 23, 2017 | Školní aktuality

Den Země – Děti učí děti!

Dne 22.dubna slavíme Den Země. Proto jsme se rozhodli propojením různých aktivit v rámci několikatýdenní výuky si tento den více připomenout. Třídy 5.A a 3.C nejdříve vytvářely postery k tématům vztahujícím se k našemu chování k planetě Zemi. Tím si žáci vyzkoušeli nové způsoby práce: samostatné vyhledávání a zpracování informací, spolupráci založenou na vzájemném respektu a dohodě, prezentaci svých posterů před publikem-žáky jiné třídy. Páťáci si navíc připravili stanoviště, na kterých si třeťáci (3.B a 3.C) vyzkoušeli jak správně třídit odpad, poznávali hmatem živou a neživou přírodu, zjistili k čemu všemu se dá využít PET-lahev, seznámili se s různými druhy ohrožených živočichů, správně zařadili živou i neživou přírodu do prostředí. Dokonce si vyzkoušeli pohybovat se ve smogem zamořené oblasti. Na závěr každý napsal své přání planetě Zemi. Středeční, slunečné dopoledne si všichni užili.

Zpět

Kategorie příspěvků