Škola Online

Microsoft 365

Stravování

FOTOGALERIE

PROJEKTY ŠKOLY

Základní škola Rousínov

Aktuality

3.C v učebně fyziky

Žáci 3.C navštívili učebnu fyziky na Habrovanské. Vyzkoušeli si různé fyzikální veličiny a nejvíc je zaujalo měření objemu a vážení. Markéta Sekaninová

Netradiční hodiny prvouky si vyzkoušeli žáci 2.B

Žáci 2.B pracovali netradičně v hodinách prvouky ve skupinkách a jejich tématem byli savci. Konkrétně si vybrali koně. V práci žáci uplatnili znalosti matematiky, čtení s porozuměním a českého jazyka. Práce je bavila, vzájemně si radili nad zadanými úkoly. [foogallery...

Pracovní činnosti 2.C na vzduchu

Třída 2.C za krásného jarního dne vyrazila v hodině Pracovních činností na vzduch. Úkol zněl jasně "Pojďme tvořit z přírodnin". Děti si svoji tvorbu i pobyt venku pěkně užily.

Prvňáčci na hodině plavání

Děti z 1.A a 1.B se účastní plaveckého výcviku v areálu Aquaparku Vyškov, kde se učí základní plavecké dovednosti a orientovat se ve vodě i pod vodou. Mgr. L. Kalová  

Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko

Prolog: Začíná akce Ukliďme Česko. Do školní zahrady vchází první skupinka dětí. Jeden z chlapců právě dokončil konzumaci lízátka a špejli od něj bezmyšlenkovitě odhazuje na zem… ------------------------------- Úklidu se 2. dubna 2024 zúčastnila stovka žáků a učitelů....

Výzdoba tříd – vyhlášení

Sice už to bude skoro měsíc, co skončila soutěž o nejkrásnější výzdobu třídy na téma Státy světa, ale slíbili jsme Vám vyhodnocení soutěže. Do hlasování se zapojilo 62 hlasujících z řad zaměstnanců školy a zástupců tříd v Žákovské radě. Každý z hlasujících vybíral tři...

Provozní info

Konzultační den 17. 4.

Zveme rodiče na další konzultační den, a to ve středu 17. 4. 2024 od 14 do 16:30 hodin. P. uč. Marie Hýzlová (III.B) bude míz konzultace o den později,  ve čtvrtek18. 4. Nepřítomní vyučující: Jana Pospíšilová, Ivana Pátiková, Kateřina Šmehlíková, Eva Smejkalová, Alena...

Zápis do školní družiny pro šk. r. 24/25 pro stávající žáky

Zápis do školní družiny pro stávající žáky ŠD zejména 1. a 2. ročníků. Zájemce o školní družinu v příštím školním roce prosím o vyplnění a odevzdání zápisního lístku musí se vyplnit každý školní rok nový, kroužky zde doplníte opět až v září). Při osobním odevzdání...

Zápis do prvního ročníku povinné školní docházky

Vážení rodiče, zápis do prvních tříd ZŠ Rousínov se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2024 v budově na ulici Tyršova. Týká se dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. K zápisu se můžete registrovat pod odkazem uvedeným na konci textu. Zde si také zvolíte den a...

Návštěvní den 14. 3.

Zveme všechny budoucí prvňáčky s rodiči i zájemce o prohlídku školy na Návštěvní den ZŠ Rousínov, Tyršova ve čtvrtek 14. března 2024 od 14:00 do 17:00 hod.

Konzultační den 28. 2.

Zveme rodiče na další konzultační den, a to ve středu 28. 2. 2024 od 14 do 16:30 hodin. Změny a úpravy: Třída III. B (p. uč. Marie Hýzlová) bude mít konzultace až 5. března. Nepřítomni: p. uč. Jana Pospíšilová Pokud Vám dané termíny nevyhovují, můžete po vzájemné...

« zpět na album

Výzdoba třídy 6.B v duchu cizí země