Tymyjánová škola

TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život je název školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov již od roku 2005. Jeho prioritami jsou osobnostní a sociální rozvoj, environmentální výchova a zdravý životní styl.

Školní vzdělávací program klade důraz na přínos jedince (Ty) i komunity jako společnosti (My) a zvyšování osobní odpovědnosti (Já).

Od roku 2005 jsme používali původní logo, které ve školním roce 2023/2024 doplní logo nové, které lépe vyhovuje požadavkům digitálního světa.

Nové logo

Nové logo školy znázorňuje všechny tři složky Ty – My – Já jako symboly, jejichž základem je kruh. Kruh nikde nezačíná a nikde nekončí, stejně jako práce, kterou společně ve škole odvádíme a která navazuje na předchozí vývoj a připravuje naše žáky na budoucnost.

Umístění těchto kruhů na stejnou úroveň je výrazem rovnosti a vzájemného respektu. Každá škola je utvářena především žáky, učiteli a rodiči. V tomto logu však nemají tito tři činitelé pevně určenou pozici a mohou v něm zaujmout libovolné místo, ať už je to Ty, My nebo Já tak, jak je v průběhu tvůrčího procesu, jímž bezesporu škola a život v ní je, zapotřebí.