Adopce na dálku

Charitativní činnost školy

Od dubna 2006 je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku, který realizuje Arcidiecézní charita Praha. Cílem projektu je poskytování vzdělávání a zdravotné péče nejchudším dětem v rozvojových zemích a podpora komunit, ve kterých tyto děti žijí. Naše pomoc spočívá ve finanční podpoře dvou konkrétních dětí v Indii. Jmenují se Pavithra Roopa Marcel (nar. 1994) a Nelson Saldanha (nar.1997). Žijí ve státě Karnátaka.

Každoročně pořádáme ve škole finanční sbírku, jejíž výtěžek je posílán jménem Klubu přátel školy při ZŠ Rousínov na konto Arcidiecézní charity Praha, odkud putuje do Indie partnerským organizacím, které zajišťují jejich využití ve prospěch „našich” dětí. Roční příspěvek činí minimálně 4900,- (mladší dítě) nebo 6000,- Kč (student) a pokrývá náklady na vzdělávání (školné, školní pomůcky, uniforma, mimoškolní aktivity apod.) a zajištění důležitých věcí denní potřeby (např. povlečení, deštník, nádobí) – dárek dítěti. Komunikace s dětmi probíhá prostřednictvím dopisů. Partnerské organizace v Indii velmi dbají na to, aby dítě dvakrát ročně nám, svým sponzorům, napsalo. Pravidelně jednou ročně také dostáváme fotografii a školní vysvědčení dítěte. Za devět let od zapojení do projektu Adopce na dálku (2006 – 2014) jsme odeslali na konto Arcidiecézní charity Praha 103050,- Kč.

V roce 2008 jsme poslali kromě příspěvků v rámci programu Adopce na dálku® také částku 1500,- Kč na projekt Odstranění dětské práce a v roce částku 1950,- Kč na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. Pavithra Roopa Marcel v roce 2014 končí účast v programu Adopce na dálku. (Více se dozvíte v rubrice Aktuality.)

Text: Mgr. Hana Matýšková

Foto: Partnerské organizace Arcidiecézní charity Praha