Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole

 Související obrázek
Od září 2017 se naše škola stala partnerem PdF MU Brno v projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole.
Období od září 2017 do června 2018 bylo přípravnou fází projektu, následující období bude realizační.
Cílem projektu je tvorba baterie příkladů dobré praxe napomáhající při začleňování dětí s hendikepem do běžných škol a usnadňující jejich vzdělávání, ale také zvýšení povědomí o pracovním prostředí a profesích, o právech a povinnostech vyplývajících ze zaměstnání, rozvíjení pracovních a sociálních kompetencí žáků se SVP a podpora jejich přípravy na přechod do pracovního života. Mělo by také docházet k posilování pozitivních vztahů mezi spolužáky a ke snadnějšímu zvládání nových situací vyplývajících z kontaktu mezi žákem se a bez speciálních vzdělávacích potřeb.