motýl aneb výlet trochu jinak

Motýl, aneb výlety trochu jinak, je součástí mezinárodního programu Health Education Program. Tento projekt realizujeme na naší škole od roku 1997 a prošlo jím téměř 800 dětí. Základem projektu je interaktivní tvořivý výchovně vzdělávací třídenní pobyt, obohacující učivo základní školy. Pobyt organizujeme na začátku školního roku nejčastěji pro žáky 6. ročníku v rekreačním středisku některé chráněné krajinné oblasti naší republiky. Jeho náplní jsou netradiční formy výuky zaměřené především na otázky životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, zdravé výživy, mezilidských vztahů, prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Chceme dětem umožnit nakouknout pod pokličku zdravého životního stylu. Program pobytu je doplněn hrami pro rozvoj osobnosti, týmové spolupráce a sportovními aktivitami.