Motýl aneb výlet trochu jinak

 

Motýl aneb výlet trochu jinak

MotýlMotýl, aneb výlety trochu jinak, je součástí mezinárodního programu Health Education Program. Tento projekt realizujeme na naší škole od roku 1997 a prošlo jím téměř 800 dětí. Základem projektu je interaktivní tvořivý výchovně vzdělávací třídenní pobyt, obohacující učivo základní školy. Pobyt organizujeme na začátku školního roku nejčastěji pro žáky 6. ročníku v rekreačním středisku některé chráněné krajinné oblasti naší republiky. Jeho náplní jsou netradiční formy výuky zaměřené především na otázky životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, zdravé výživy, mezilidských vztahů, prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Chceme dětem umožnit nakouknout pod pokličku zdravého životního stylu. Program pobytu je doplněn hrami pro rozvoj osobnosti, týmové spolupráce a sportovními aktivitami.