Návštěva vzdělávacího programu o době Rudolfa II.

V rámci předmětu Dějepis jsme se naše třída, doplněná o pár žáků ze 7.C, vydala do Brna na  vzdělávací program zaměřený na dobu Rudolfa II. Tato událost byla nejen informativní, ale i velmi interaktivní.

Program začal představením Rudolfa II., který byl známý svým zájmem o umění, vědu a alchymii, což z Prahy učinilo jedno z nejvýznamnějších kulturních center té doby. Díky bohatému výběru obrazových a textových materiálů, které byly součástí programu, se děti mohly seznámit s významnými osobnostmi Rudolfova dvora, jako byli astronomové Tycho Brahe a Johannes Kepler, malíř Giuseppe Arcimboldo, nebo alchymista Edward Kelley.

Abychom získané poznatky ukotvili, měli jsme možnost zahrát si krátké scénky, které dramatizovaly různé aspekty života na Rudolfově dvoře. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina si připravila vlastní představení. Tyto scénky nejenže rozvíjely jejich kreativitu a herecké dovednosti, ale také jim pomohly lépe pochopit a zapamatovat si klíčové historické informace.

Celkově byl tento vzdělávací program velmi přínosný. Žáci nejen získali nové znalosti o Rudolfovi II. a jeho době, ale také si užili aktivní a zábavnou formu učení.