Projekt EU-EVVO – Podpora přirodovědných předmětů

Podpora přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětu

 

Informace o projektu “Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu”.

logolink

Se začátkem školního roku 2012/2013 začala naše škola realizovat projekt, financovaný z prostředků EU – OPVK. Cílem projektu je podpora výuky přírodovědných předmětů formou podpory a rozvoje prakticky orientovaných částí výuky, především environmentální výchovy , přírodopisu, fyziky, zeměpisu a informatiky.

V rámci projektu bude vybudován přírodovědný koutek s unikátním přístrojovým vybavením, který umožní žákům praktická pozorování a práci s konkrétními daty z těchto přístrojů v místní lokalitě. Soubor zařízení bude umístěn v nově se formující školní zahradě. Aby se děti přesvědčily o možnostech využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie, na školní zahradě se jim naskytne jedinečná možnost vidět hned tři zařízení vyrábějící zelenou energii na jednom místě – uvidí tu sluneční , větrnou a vodní elektrárnu. Děti se naučili nejen chápat, jak zařízení pracují, ale naučí se snímat naměřené hodnoty množství energie. Získané údaje jim bude umožněno zpracovávat v rámci dalších předmětů, s přispěním moderních vzdělávacích pomůcek, především z oblasti IT, např. interaktivních tabulí. Děti tedy čeká pozorování přírodních jevů tak, jak je vnímalo lidstvo už od prvopočátků, ovšem k jejich zaznamenávání a interpretaci budou využívat techniku 21. století. Navíc pochopí význam pojmu energetická soběstačnost a snad se naučí i energií šetřit.

Dalšími zařízeními, které umožní realizaci klíčových aktivit projektu budou didaktické stavebnice a funkční model rekuperační jednotky a meteorologická stanice . Součástí realizace bude také vybudování multifunkčního mola, jenž se stane přirozenou součástí přírodní učebny v areálu školy. Z prostředků projektu bude významně posíleno také ICT vybavení školy, které umožní žákům efektivní práci s naměřenými daty. Realizace projektu trvala do 30.6.2014. Lze však s velkou dávkou pravděpodobnosti předpokládat podstatně dlouhodobější efekt této realizace do současné doby.

Aktivy spojené s projektem: