Projekt s evou a edou zdravě a bezpečně

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola spolu s dalšími 34 školami v jihomoravském kraji připojila k projektu zaměřenému na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu a poskytování první pomoci s názvem S Evou a Edou zdravě a bezpečně.
Každá ze zapojených škol obdržela pracovní listy a DVD zaměřené na chování chodců a cyklistů v silničním provozu, vybavení jízdního kola, obsah stravy, zdravý pohyb, atd., pro praktickou výuku také cvičné lékárničky, koloběžky a brusle, stůl na stolní tenis, basketbalový koš a míč.
V rámci tohoto projektu probíhal na naší škole po celý školní rok sportovní kroužek zaměřený na florbal „Zdravý pohyb – Florbal“, v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni si děti pod vedením rehabilitační pracovnice vyzkoušely cviky podporující správné držení těla.
V posledním školním týdnu nás čekají dva projektové dny – pro děti 1. stupně a pro 6. ročníky. Menší děti si vyzkouší své dovednosti na mobilním dopravním hřišti a při plnění úkolů zaměřených na dopravní výchovu, žáci šestých tříd např. záchranu tonoucího a první pomoc. .