Proměny rousínovka

Projekt „Proměny Rousínovska, životního prostředí, osobností žáků a pedagogů“ realizovala Základní škola v Rousínově od začátku roku 2009 do června 2010. Projekt kladl důraz na tvořivou spolupráci dětí s veřejností a posílení vztahu k bydlišti a jeho hodnotám, proběhly aktivity vycházející z dlouhodobé Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ZŠ Rousínov v návaznosti na Školní vzdělávací program „TyMyJáNová škola aneb škola pro dobrý život“.


Program zahrnoval:

  • dlouhodobý projekt posilující studiem proměn Rousínovska přímé kontakty školy s okolním prostředím – realizace řady regionálních témat ve výuce i mimo ni (např. terénní exkurze, historie města, kultura, židé, příroda, sport, jídelníček, erby,…),vydání věčného kalendáře zachycujícího podobu města v minulosti a v současnosti a obsahující koláže fotografií ze školních akcí, vytvoření výtvarných děl, posterů, fotografií a textů zaměřených na regionální témata,realizace výstavy z uvedených výstupů v prostoru školy, školní akademie „Šumné Rousínovsko“, …
  • úpravu školního pozemku – proměna životního prostředí- výroba a instalace 8 mobilních informačních tabulí naučné ministezky před školou o proměnách Rousínovska v čase a prostoru, slavnostní odpoledne spojené s otevíráním naučné ministezky,výsadba keřů před školou,tvorba plánu úprav školní zahrady s využitím návrhů žáků,zahájení úprav školní zahrady
  • vlastní projekt zaměřený na ekologii, mezilidské vztahy a zdravý život -proměna osobností-projekt „Motýl aneb výlety trochu jinak“ pro žáky 6. a 9. tříd.

Jednotlivé aktivity měly dopad na cca 2 000 osob (žáci, učitelé, rodiče, veřejná správa a samospráva, veřejnost). Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009. Peněžně přispělo také Město Rousínov a Klub přátel školy ZŠ Rousínov.