Mistři kolegiální podpory v oblasti přirodovědné gramotnosti

Základní škola Rousínov je zapojena do projektu kolegiální podpory

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. V naší škole vznikl tým 10 pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

Příjemce

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Partneři

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Koordinátorka a metodička projektu: Hana Mikulicová, hana.mikulicova@lipka.cz
Manažerka projektu: Lenka Kopáčová, lenka.kopacova@lipka.cz

Období

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.