Podpora individuálního přístupu ve výuce – nejen žáků se SVP

Výsledek obrázku pro logolink

Hlavním cílem projektu Podpora individuálnho přístupu ve výuce – nejen žáků se SVP je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích investicí do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.
Projekt prioritně podporuje vzájemnou spolupráci pedagogů, inovativní metody výuky a možnost doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále je finančně zacílen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluzivního vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.