Projekt podpora výuky v heterogenních třídách

Výsledek obrázku pro logolink

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt prioritně podporuje inovativní metody výuky se zaměřením na výuku projektovou, možnosti společného vzdělávání a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.