Školní dokumenty

 

  • Školní vzdělávací program – škola (.pdf)
  • Školní vzdělávací program – družina (.pdf)
  • Školní řád (.pdf)
  • Vnitřní řád školní družiny (.pdf)
  • Vnitřní provozní a stravovací řád školní jídelny (.pdf)
  • Výroční zpráva (.pdf)
  • Rozbory hospodaření: 2022.pdf, 2021.pdf, 2020.pdf
  • Svobodný přístup k informacím a k ochraně informací (.pdf)
  • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (.pdf)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (.pdf)