Jídelna

Obecné informace o školním stravování ve školní jídelně

 • Směrnice školního stravování vychází z:
  • Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  • Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby

Přihlášení a odhlášení školního stravování

 • Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování, buď osobně v kanceláři jídelny nebo oskenovanou e-mailem na bartoskoval@zsrousinov.cz. Přihlášku ke školnímu strávování najde ve formulářích zde.
 • Přihláška je platná pouze jeden školní rok.
 • Žák obdrží průkazku strávníka, kterou se prokáže při odebírání oběda.
 • Podobně se postupuje při odhlašování ze stravování, průkazka se vrací.
 • Pro odhlášení ze školního stravovaní je potřeba vyplnit formulář o odhlášení ze školního stravování. Formulář lze stáhnout zde.
 • Formulář o odhlášení stravování odevzdejte osobně ve školní jídelně p. Bartoškové nebo zašlete na email bartoskoval@zsrousinov.cz .

Přihlašování a odhlašování obědů

 • Den předem do 14:00 h.
 • Pomocí služby internetového odhlašování a přihlašování obědů v odkaze zde.
 • Ve stravovacím systému iCanteen můžete také sledovat, zda Vaše dítě oběd odebralo.
 • Přístupové udaje žáci obdrží v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Bc. Lenky Bartoškové, Dis.
 • Telefonicky na tel. 517370030
 • Emailem na odhlaskyobedu@zsrousinov.cz
 • První den nepřítomnosti žáka lze odebrat oběd do jídlonosiče. Je nutné použít zadní vchod do školní kuchyně v době od 11:00 do 11:30 h.

Stravování v přípravném týdnu

 • Žákům je umožněno stravování již v tzv. přípravném týdnu nového školního roku. Je nutné se v předstihu zvlášť přihlásit a obědy zaplatit.
 • Máte-li zřízenou inkasní platbu, bude cena za obědy stržena automaticky.

Úhrady obědů

 • Úhrady se provádí zálohově (v předchozím měsíci), bezhotovostně – inkasem z účtu:
  • Ve „svém“ bankovním ústavu požádáte o souhlas k inkasu pro účet 1561002369/0800 do limitu 700,- Kč na žáka. V případě sourozenců se limit násobí.
  • Doklad o zřízení inkasa předejte vedoucí školní jídelny, lze zaslat i emailem na bartoskoval@zsrousinov.cz.
  • Vždy kolem 20. dne kalendářního měsíce Vám bude stržena záloha na obědy – pouze částka nutná k úhradě v daném měsíci snížená o přeplatek minulého měsíce. Zajistěte prosím v tomto období dostatečné množství finančních prostředků na Vašem účtu. Děkujeme.

Ceny obědů

 • Strávníci ve věku od 7 do 10 let: 25,- Kč.
 • Strávníci ve věku od 11 do 14 let: 27,- Kč.
 • Strávníci nad 15 let: 29,- Kč.
 • Důchodci (bývalí zaměstnanci): 29,- Kč.
 • Zaměstnanci v hlavním i vedlejším pracovním poměru: 29,- Kč.