Jídelna

Obědy a jídelníček od 25.5.2020 pro žáky 1. stupně navštěvující školu

Informace k přihlášení a odhlášení obědů

Žáky 1. stupně navštěvující školu od 25.5.2020 na Tyršově ulici můžete přihlásit nebo odhlásit na obědy pouze u vedoucí školní jídelny Bc. Lenky Bartoškové, Dis. na telefon: +420 517 370 030; +420 778 433 703 nebo na e-mail bartoskoval@zsrousinov.cz. Elektronický stravovací systém iCanteen na webu školy nebude v provozu. Děkujeme za pochopení.

Vydávání obědů

Obědy budou vydávány v jídelně na Tyršove po skupinách od 11:30 h v intervalu 30 min. podle pokynu příslušných osob v jídelně:

 • 1.AB + 1.C: 11:30h
 • 2.A + 4.A: 12:00 h
 • 2.BC + 3.AB: 12:30 h
 • 4.BC + 5.ABC: 13:00 h

Jídelníčky


Informace o školním stravování ve školní jídelně

Směrnice školního stravování vychází z:
Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování
Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování
Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby…

1. Přihlášení a odhlášení školního stravování

 • Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování, buď osobně v kanceláři jídelny nebo oskenovanou e-mailem na bartoskoval@zsrousinov.cz. Přihlášku ke školnímu strávování najde ve formulářích zde nebo přímo zde:
  • Přihláška ke školnímu stravování (doc, pdf).
  • V IS iŠkola.cz v modulu Centrální databáze ve složce Pro rodiče/Jídelna odkaz zde.
 • Přihláška je platná vždy jen jeden školní rok.
 • Žák obdrží průkazku strávníka, kterou se prokáže při odebírání oběda. Podobně se postupuje při odhlašování ze stravování, průkazka se vrací.
 • Pro odhlášení ze školního stravovaní je potřeba vyplnit formulář o odhlášení ze školního stravování. Formulář lze stáhnout zde nebo přímo zde:
  • Odhláška ze školní stravování (doc, pdf).
 • Formulář o odhlášení stravování odevzdejte osobně ve školní jídelně p. Bartoškové nebo zašlete na e-mail bartoskoval@zsrousinov.cz.

2. Přihlašování a odhlašování obědů

Den předem do 14:00 hod.:

 • Pomocí služby internetového odhlašování a přihlašování obědů v odkaze zde.

V tomto systému můžete také sledovat, zda Vaše dítě oběd odebralo.

 • Přístupové udaje žáci obdrží v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny u Bc. Lenky Bartoškové, Dis.
 • Telefonicky na tel: +420 517 370 030
 • E-mailem na odhlaskyobedu@zsrousinov.cz
 • Osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Bc. Lenka Bartošková, Dis..

Poznámka:

První den nepřítomnosti lze odebrat oběd do jídlonosiče. Je nutné použít zadní vchod do školní kuchyně v době od 11:00 do 11:30 h.

3. Stravování v přípravném týdnu

Žákům je umožněno stravování již v tzv. přípravném týdnu nového školního roku. Je nutné se v předstihu zvlášť přihlásit a obědy zaplatit. Máte-li zřízenou inkasní platbu, bude cena za obědy stržena automaticky.

4. Úhrady obědů

Úhrady se provádí zálohově (v předchozím měsíci), bezhotovostně – inkasem z účtu:

 • Ve „svém“ bankovním ústavu požádáte o souhlas k inkasu pro účet 1561002369/0800 do limitu 700,- Kč na žáka. V případě sourozenců se limit násobí.
 • Doklad o zřízení inkasa předejte vedoucí školní jídelny, lze zaslat i emailem na bartoskoval@zsrousinov.cz.
 • Vždy kolem 20. dne kalendářního měsíce Vám bude stržena záloha na obědy – pouze částka nutná k úhradě v daném měsíci snížená o přeplatek minulého měsíce. Zajistěte prosím v tomto období dostatečné množství finančních prostředků na Vašem účtu.

5. Ceny obědů

Ceny stravného platné od 26. 8. 2019.

 • Strávníci ve věku od 7 do 10 let 25,- Kč.
 • Strávníci ve věku od 11 do 14 let 27,- Kč.
 • Strávníci nad 15 let 29,- Kč.
 • Důchodci (bývalí zaměstnanci) 29,- Kč.
 • Zaměstnanci v hlavním i vedlejším pracovním poměru 29,- Kč.