Jídelna

Informace o školním stravování ve školní jídelně

Stravování žáků se řídí vyhláškou č.107/2005Sb. v platném znění.

1. Přihlášení a odhlášení školního stravování

 • Pro přihlášení je nutné odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování, buď osobně v kanceláři jídelny nebo oskenovanou e-mailem na bartoskoval@zsrousinov.cz. Přihlášku ke školnímu strávování najde ve formulářích zde nebo přímo zde:
  • Přihláška ke školnímu stravování (doc, pdf)
  • V IS iŠkola.cz v modulu Centrální databáze ve složce Pro rodiče/Jídelna odkaz zde.
 • Přihláška je platná vždy jen jeden školní rok.
 • Žák obdrží průkazku strávníka, kterou se prokáže při odebírání oběda. Podobně se postupuje při odhlašování ze stravování, průkazka se vrací.
 • Pro odhlášení ze školního stravovaní je potřeba vyplnit formulář o odhlášení ze školního stravování. Formulář lze stáhnout zde nebo přímo zde:
  • Odhláška ze školní stravování (doc, pdf)
 • Formulář o odhlášení stravování odevzdejte osobně ve školní jídelně p. Bartoškové nebo zašlete na e-mail bartoskoval@zsrousinov.cz

2. Přihlašování a odhlašování obědů

Den předem do 14:00 hod.:

 • Pomocí služby internetového odhlašování a přihlašování obědů v odkaze zde, (iCanteen).

V tomto systému můžete také sledovat, zda Vaše dítě oběd odebralo.

 • Přístupové udaje žáci obdrží v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny u Bc. Lenky Bartoškové, Dis.
 • Telefonicky na tel: +420 517 370 030
 • E-mailem na odhlaskyobedu@zsrousinov.cz
 • Osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Bc. Lenka Bartošková, Dis..

Poznámka:

První den nepřítomnosti lze odebrat oběd do jídlonosiče. Je nutné použít zadní vchod do školní kuchyně v době od 11:00 do 11:30 h.

3. Stravování v přípravném týdnu

Žákům je umožněno stravování již v tzv. přípravném týdnu nového školního roku. Je nutné se v předstihu zvlášť přihlásit a obědy zaplatit. Máte-li zřízenou inkasní platbu, bude cena za obědy stržena automaticky.

4. Úhrady obědů

Úhrady se provádí zálohově (v předchozím měsíci), bezhotovostně – inkasem z účtu:

 • Ve „svém“ bankovním ústavu požádáte o souhlas k inkasu pro účet 1561002369/0800 do limitu 700,- Kč na žáka. V případě sourozenců se limit násobí.
 • Doklad o zřízení inkasa předejte vedoucí školní jídelny, lze zaslat i emailem na bartoskoval@zsrousinov.cz.
 • Vždy kolem 20. dne kalendářního měsíce Vám bude stržena záloha na obědy – pouze částka nutná k úhradě v daném měsíci snížená o přeplatek minulého měsíce. Zajistěte prosím v tomto období dostatečné množství finančních prostředků na Vašem účtu.

5. Ceny obědů

 • žáci 7 – 10let 23,- Kč/oběd
 • žáci 11 – 14let 25,- Kč/oběd
 • žáci nad 15let 27,- Kč/oběd