Exkurze do ČOV ve Vyškově

autor: | Lis 29, 2021 | Školní aktuality

V rámci doplnění učiva anorganické chemie se žáci 8. C a 8.D pod vedením svých vyučujících chemie zúčastnili zajímavé exkurze do ČOV-čističky odpadních vod ve Vyškově. Během této exkurze žáci zjistili, jak prakticky vypadá proces čištění odpadní vody a kam se voda po úpravě z čističky vypouští. Na trase žáci prošli všechny fáze čištění odpadní vody. První z nich je mechanická část, kde jsou odstraňovány hrubé nečistoty – součástí je lapák štěrku a písku a síta zvaná česle. Tady jsou odděleny věci, které vůbec do kanalizace nepatří a nesmí se do ní vhazovat – například vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, vatové tyčinky, atd. Další fází čištění je usazování drobných nečistot na dně kruhových nádrží a následně biologické čištění – dochází zde k odstraňování organického znečištění pomocí směsi mikroorganismů. Poslední etapou čištění jsou dosazovací nádrže, kde se sedimentací odděluje již vyčištěná voda od bakteriálního kalu. Kal je poté odstředěn od přebytečné vody a dále zpracováván na hnojivo. Čistá voda pak odtéká do řeky Hané. Na závěr návštěvy v ČOV byli žáci vyzváni, aby shrnuli poznatky a zážitky z exkurze v krátké písemné zprávě.

Přečtěte si úryvky z jejich zápisků:

 • Katalin: „Nejvíc mě překvapilo, že celou čističku odpadních vod řídil jen jeden počítač.“
 • Julie: „Dozvěděli jsme se, že anaerobní znamená bez přístupu vzduchu a že bakterie požírají kal.“
 • Lukáš: „Zjistil jsem, že si tam z kalu vyrábí bioplyn a tim si pak v zimě topijou.“
 • Anna: „Smrad tam byl fakt intenzívní. Pán, který nás provázel, byl moc milý a bylo vidět, že ho to baví.“
 • Katka: „Jako první jsme viděli přítok, ten vypadal jako kousek hodně špinavé a smradlavé řeky.“
 • Samuel: „Bolely mě nohy.“
 • Sabina: „Dozvěděli jsme se pár zajímavostí. Například, že sušené výkaly můžete prodat za miliony, že kaly potřebují kyslík, aby se rozežíraly, atd.“
 • Valentýna: „Výlet byl určitě velké zpestření výuky chemie pro obě třídy. Jako žáci jsme zájezd uvítali a s radostí se něco dozvěděli. Výlet byl až na poněkud nepříjemný zápach u ČOV velmi vydařený.“
 • Adam: „Sledovali jsme exkrementy.“
 • Tomáš: „Tomu smradu, co tam byl ani rouška nepomohla.“
 • Natasha: „Zaujalo mě kalové hospodářství, protože pán říkal, že když to prodáme, tak z nás budou milionáři. A také to vypadalo jako Oreo.“
 • Jana: „Viděli jsme spoustu vody. A to jak čisté, tak zakalené. Dokonce i s výkaly.“
 • Eliška: „Zajímavé byly ty velké vruty, které odstraňovaly ty nečistoty, které neodstranil lapák.“
 • Eliška: „Nejvíce mě zaujalo provzdušňování, bylo zajímavé jak voda se najednou zvedla a jak tam bylo hrozně moc bublin.“
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv