Jak se žilo ve středověku

autor: | Úno 26, 2019 | Školní aktuality

Od 7. ročníku mají žáci na výběr několik volitelných předmětů. Jedním z nich je Environmentální praktikum, v němž se zabýváme vztahy organizmů v přírodě a vzájemným působením člověka a životního prostředí. Učíme se venku, chodíme do školní zahrady. Výuka pomáhá formovat postoje a podporuje odpovědné chování ve prospěch trvale udržitelného rozvoje Země. Jednou z kapitol tohoto předmětu je krajina a její proměny v průběhu vývoje lidské společnosti. V hodinách se sedmáci průběžně zamýšleli nad významem zeleně, životem a hospodařením lidí v minulosti. Zabývali jsme se zapomenutými řemesly, prakticky se pokusili zpracovat ovčí vlnu, vlastnoručně vyrobit máslo a upéct chleba. Naše představy obohatil zážitkový program Život ve středověku, který jsme si začátkem února užili v muzeu ve Vyškově. Mezi zajímavými exponáty jsme si zopakovali informace o středověké stravě, holky se naparádily do historických šatů, kluci se nasoukali do těžké rytířské zbroje. Kdo si troufl, mohl napsat pomocí inkoustu a brka gotickým písmem své jméno. Každý si vyrazil vlastní kovovou minci a pečlivě vyrobil originální pečetidlo. Hravý program nás velmi zaujal, všichni chtěli vše vyzkoušet. Proto jsme nestihli druhou naplánovanou část návštěvy muzea – expozici Vyškovskou přírodou. Super výlet si tedy zopakujeme a do muzea na interaktivní přírodovědnou výstavu se brzy vrátíme.

Mgr. Hana Pivečková

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv