Kouzelný svět barevné chemie 

autor: | Kvě 29, 2024 | Školní aktuality

Dne 23. května 2024 navštívili žáci chemického praktika z 9. ročníku vědecké centrum Vida v Brně, kde se zúčastnili výukového programu Barevná chemie.  

Program zahrnoval několik chemických pokusů, které si žáci prakticky vyzkoušeli na připravených stanovištích pod vedením „Vidáka“ Ondry.  Typické pro všechny chemické reakce byla změna barvy. Navíc žáci mohli pozorovat některé reakce, které hlavně z důvodu bezpečnosti nevidí naživo na hodinách chemie, např. reakci bouřliváka sodíku s vodou. U srážecích reakcí na kapkovací podložce se žáci snažili určit neznámé výchozí látky a pojmenovat jejich barevné produkty. Součástí programu byla také pohybová aktivita pro názorné vysvětlení podstaty a průběhu chemické reakce. Závěrem proběhl efektní pokus „hrnečku vař“, kde žáci správně navrhli vstupní chemikálie a poté i jejich uplatnění v domácnosti.   

Po absolvování výukového programu si žáci prohlédli vědeckou expozici s interaktivními exponáty, které jim umožnily objevovat, jak funguje svět kolem nás. 

Podle ohlasů žáků byla pro ně návštěva Vida centra zajímavá, poučná a zábavná, což svědčí o skvělé organizaci a poutavém obsahu jak programu, tak i vědecké expozice.  

 Ing. A. Šullová 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv