Návštěva čistírny odpadních vod ve Vyškově

autor: | Říj 31, 2019 | Školní aktuality

Ve středu 23. 10. 2019 absolvovali žáci 8. ročníku exkurzi do čistírny odpadních vod. Tato akce propojuje výuku chemie s praxí, při níž žáci po teoretickém seznámení s problematikou čištění odpadních vod ve škole mohou své poznatky porovnat s realitou konkrétního provozu.
Do čistírny odpadních vod ve Vyškově jsme jeli autobusem a po necelé půlhodině jsme vstoupili do areálu našeho cíle. Ujali se nás dva průvodci s odborným výkladem a naše exkurze mohla začít.
Po úvodních informacích o významu vody jsme vykročili za poznáním první fáze úpravy odpadní vody – mechanického čištění, které slouží k odstraňování hrubých nečistot, jako jsou např. plasty, látky, kovy atd. Nejprve jsme zhlédli společný přívod zapáchající vody, vznikající v domácnostech a při průmyslové a zemědělské činnosti ve Vyškově a jeho okolí. Nečistoty ve vodě obsažené zachytávají česle, což jsou taková pohyblivá síta. Odtud voda proudí do sedimentačních nádrží, kde se oddělují usazováním drobnější, nerozpuštěné částečky.
Na mechanické čištění navazuje další etapa – biologické čištění odpadní vody, kde se na rozkladu nežádoucích látek podílejí mikroorganismy za provzdušňování kyslíkem. Činností mikroorganismů vzniká kal, který je nepřetržitě odváděn do vyhnívacích komor. Tam z něj rozkladem vzniká bioplyn, který v čistírně využívají např. k vytápění a ohřevu vody. Zbylá část kalu se poté suší a využívá se jako podloží pro stavbu silnic nebo jako hnojivo.
Voda zbavená nečistot poté odchází zpět do potoka a prý se v ní skvěle daří kaprům i pstruhům. V samotném závěru nás čekalo nahlédnutí do tzv. velína, odkud celý provoz řídí dispečer na počítači. To bylo pro mnohé žáky zajímavé, protože mohli nahlédnout i do čistírny odpadních vod u nás v Rousínově, která je odloučeným pracovištěm vyškovského provozu.
Exkurze „na živo“ byla pro žáky významným a určitě i poučným doplněním výuky o čistění odpadních vod.
A. Šullová

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv