Přírodovědný klokan 10. 10. 2018

autor: | Říj 9, 2018 | Školní aktuality

Žáci 8. a 9. ročníku se mohou ve středu 10. 10. 2018 ve 3. vyučovací hodině zúčastnit na naši škole soutěže Přírodovědný klokan.

Výsledek obrázku pro přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Přejeme všem řešitelům mnoho úspěchu.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv