Výuka programování a robotiky v Informatice

autor: | Čvn 21, 2021 | Školní aktuality

Po návrtu žáků zpět do školy po epidemiologickém opatření jsem se v předmětu Informatika v 6. a 7. ročníku věnoval se žáky programovaní a robotice. Toto téma je v současné době IT rozvoje velmi aktuální a rozvijí u žáků logické myšlení, kreativitu a názornou představivost. Žáci se učili programovat pohyb a ovládat robota pomocí kódů a funkcí v aplikace VEX a stavěli podle instrukcí ze stavebnic robota, který má v sobě umístěné senzory, servopohony, řídící jednotku a akumulátor. Robota lze naprogramovat přes řídící jednotku pomocí aplikace VEX k ovládání pohybů a jeho činnosti. V 5. ročníku se žáci učili v Informatice základy programování a jeho pochopení pomocí Ozobotů a aplikace Ozoblockly s p. uč. M. Straňákovou.

Žáky programování a stavba robotů velmi bavila a byli nadšeni, co všechno mohou vytvořit a naprogramovat. Žáci díky tomuto tématu mohli v sobě najít další potenciál edukativního rozvoje a kreativity. V budoucích letech chceme toto téma nadále rozvíjet a prohlubovat v předmětu Informatika na škole.

T. Kuneš
Učitel ICT

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv