Školní družina informuje o zahájení školního roku

autor: | Srp 29, 2017 | Provozní informace

Provoz školní družiny (včetně ranní) bude zahájen pro všechny děti dne 5. září. V pondělí 4. září proběhne v 8.30 hodin ve škole na Tyršové informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníků.
V úterý 5. září je nutné, aby si rodiče žáků 2., 3. a 4. ročníků vyzvedli své dítě v družině osobně. Důvodem je vyplnění druhé strany Zápisního lístku, kde musí být uvedena doba a způsob odchodu dítěte ze školní družiny, návštěva zájmových kroužků. Také je možné poslat vyplněnou druhou stranu vedoucí vychovatelce elektronickou poštou – valcharovad@www.zsrousinov.cz. Děkuji za spolupráci.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku a příjemný pobyt ve školní družině.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv