Výsledky 1. kola soutěže IT-SLOT a postup do finále

autor: | Lis 22, 2022 | Školní aktuality

IT-SlotLetos jsme se poprvé přihlásili jako škola a zaregistrovali zájemce z řad žáků do soutěže IT-SLOT 2022.. Žáci 8. a 9. ročníku mezi sebou soupeřili v IT znalostech. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována logickému myšlení. Soutěž je dvoukolová. První kolo se uskutečnilo 10.11. – 15. 11.2022, které proběhlo formou online testu ve škole. Do soutěže se přihlásilo 19 žáků školy. Celkem se 1. kola soutěže IT-SLOT 2022 zúčastnilo 8284 žáků ze 187 škol z celé České republiky. Všichni naši žáci se umísti v 1. kole v první polovině (výsledky). Nejlepší tři řešitelé z naší školy jsou:

  1. Martin Macík., 8.B (celkové pořadí 42)
  2. Michal Škurek., 9.B (celkové pořadí 71)
  3. Patrik Moučka., 8.C (celkové pořadí 271)

Do finálového kola soutěže IT-SLOT 2022 do Prahy 14.12.2022 postoupil Martin Macík z 8.B, který se celkově umístil v prvním kole soutěže na pěkném 42 místě z 8284 soutěžících žáků, do finále postoupilo 50 nejlepších.

Martinovi moc gratulujeme k postupu a držíme mu palce ve finálovém kole soutěže. Ostatním žákům školy děkujeme za účast a reprezentaci v soutěži a přejeme mnoho úspěchu v dalším studiu.

Tomislav Kuneš, učitel IT a ICT koordinátor

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv